Бизнес курсове

Бизнес света не познава граници. В условията на засилена конкуренция все повече фирми се ориентират към чуждестранните пазари. Освен проучването на пазара, фирмите трябва да се запознаят с един от основните аспекти на потребителския профил на потенциалните чуждестранни купувачи – техният език и култура.